شعبه بلوار پونه

بازی های شعبه بلوار پونه کرج

  Quickview
  اتاق فرار Aventor ( اوِنتور )
  تعداد نفرات بازی: ۴ تا ۸ نفر مدت زمان بازی: ۸۰ دقیقه ژانر: ترسناک ( این بازی برای افراد زیر ۱۸ سال و کسانی که به ژانر وحشت علاقه ندارند، بصورت غیرترسناک نیز قابل اجرا است ) هزینه برای هر نفر: ۱۱۰ هزار تومان لطفا حتما راس ساعت در مجموعه حضور پیدا کنید و زمان مراجعه برای بازی، لباس های راحت بپوشید
  Sales۹۰۱ Date۸ آبان, ۱۳۹۸ Category Tags
  Quickview
  اتاق فرار شیزوفرنی
  تعداد نفرات بازی: ۵ تا ۱۰ نفر مدت زمان بازی: ۱۰۰ دقیقه ژانر: ترسناک ( این بازی برای افراد زیر ۱۸ سال و کسانی که به ژانر وحشت علاقه ندارند، بصورت غیرترسناک نیز قابل اجرا است ) هزینه برای هر نفر: ۱۴۰ هزار تومان لطفا حتما راس ساعت در مجموعه حضور پیدا کنید و زمان مراجعه برای بازی، لباس های راحت بپوشید  
  Sales۱۶۸۹ Date۱۸ آبان, ۱۳۹۸ Category Tags
  Quickview
  اتاق فرار زاده چرنوبیل
  تعداد نفرات بازی: ۴ تا ۱۰ نفر مدت زمان بازی: ۸۰ دقیقه ژانر: ترسناک ( این بازی برای افراد زیر ۱۸ سال و کسانی که به ژانر وحشت علاقه ندارند، بصورت غیرترسناک نیز قابل اجرا است ) هزینه برای هر نفر: ۷۵ هزار تومان لطفا حتما راس ساعت در مجموعه حضور پیدا کنید و زمان مراجعه برای بازی، لباس های راحت بپوشید
  Sales۳۶۸ Date۵ آذر, ۱۳۹۹ Category Tags
  Quickview
  اتاق فرار گرمابه شاهی
  تعداد نفرات بازی: ۴ تا ۱۰ نفر مدت زمان بازی: ۷۰ دقیقه ژانر: ترسناک ( این بازی برای افراد زیر ۱۸ سال و کسانی که به ژانر وحشت علاقه ندارند، بصورت غیرترسناک نیز قابل اجرا است ) هزینه برای هر نفر: ۸۵ هزار تومان بزودی ....
  Sales۰ Date۲۲ دی, ۱۳۹۹ Category Tags