شعبه مرکزی : کرج ، ۴۵ گلشهر ، بلوار پونه

تلفن جهت رزرو:

۰۹۳۶۷۵۸۰۱۱۱
۰۹۰۱۳۰۱۶۹۷۵
۰۲۶۳۴۶۴۰۹۹۱

مشاهده مکان شعبه بر روی نقشه

مدیریت مجموعه: آقای شریفیان ۰۹۱۰۹۴۴۵۷۸۱